BIOINFORMATIKA

 

Kontrolinis darbas Nr.1B

 

Tema: Biologinės pakraipos duomenų bazės. Išplėstinė paieška. Loginiai jungtukai informacijos paieškoje

 

Darbo užduotis: pademonstruoti sugebėjimus ieškant informacijos biologinės pakraipos duomenų bazėse, vykdant išplėstinę paiešką bei pasinaudojant loginiais jungtukais

 

Pasirinkus bent penkias skirtingo informacijos pobūdžio duomenų bazes, kiekvienos jų atveju:

1. 

Trumpai apibūdinti pasirinktą duomenų bazę (DB)

2. 

Aprašyti tikslinės (įvardinkite tikslą/us prieš paiešką!) informacijos paiešką pasirinktoje DB

3. 

Aprašyti paieškos rezultatus (kaip gauti; kiekis; kokybė: pagrįskite, kurie rezultatai ir kodėl dera prie išsikelto tikslo(-ų) (ypač jei rezultatų daugiau nei vienas)

    Išsamesnį užduočių formulavimą rasite čia: KD1B_klausimynas

 

    Naudingos nuorodos: 2017 NAR DB (category) (alphabetical)

 

    Tyrimo objektus kontroliniam darbui rasite čia: uzduotys_2017

    This page was last updated on 9/20/2017.