BIOINFORMATIKA

 

Kontrolinis darbas Nr.1A

 

Tema: Biologinės pakraipos duomenų bazės bei SRS paieška. Loginiai jungtukai informacijos paieškoje

 

Darbo užduotis: pademonstruoti sugebėjimus ieškant informacijos biologinės pakraipos duomenų bazėse, vykdant išplėstinę informacijos paiešką bei pasinaudojant loginiais jungtukais

 

Pasirinkus bent tris skirtingo informacijos pobūdžio duomenų bazes, kiekvienos jų atveju:

1. 

Trumpai apibūdinti pasirinktą duomenų bazę (DB)

2. 

Aprašyti tikslinės (įvardinkite tikslą/us prieš paiešką!) informacijos paiešką pasirinktoje DB

3. 

Aprašyti paieškos rezultatus (kiekis ir kokybė; jei rezultatai buvo nevienareikšmiai - pagrįsti pasirinkimą)

    Išsamesnį užduočių formulavimą rasite čia: KD1A klausimynas

 

    Naudingos nuorodos: 2015 NAR DB (category) (alphabetical)

 

    Tyrimo objektus kontroliniam darbui rasite čia: uzduotys_2015

    This page was last updated on 12/03/2015.